Dekarbonizacija Motora H2E

Budite prvi koji će oceniti!

Like

Cena od: 49 €

Dekarbonizacija Motora čisti od naslaga gareži: komoru za sagorevanje, siceve ventila, čelo klipa, dizne, grejače, svećice, izduvnu granu, EGR ventil, geometriju turbine, lopatice turbine, rasteretni ventil turbine, DPF filter, katalizator, temperaturne senzore, senzore diferencijalnog pritiska i sve lamda senzore!

 

H2E® Revolucionarni gas koji menja doživljaj vožnje!
Osnovne karakteristike H2E® dekarbonizacije:

Bezbedno.
Parametri koji određuju količinu i kvalitet H2E® gasa proračunati su tako da postupak razugljeničavanja ne može prouzrokavati pritiske i temperature u cilindru koji bi mogli dovesti do oštećenja motora. Sertifikovan i naučno dokazan sistem, patentirana tehnologija.

Brzo.
Trajanje postupka unapred je definisano spram povratnih informacija sa drugih sličnih vozila kako bi unutar bezbednih parametara postupak razugljeničavanja bio što potpuniji u razumnom vremenskom trajanju.

Efikasno.
Unutar bezbednog opsega (trajanje postupka, količina i kvalitet gasa) IoT (Internet of Things) mašina određuje najoptimalnije parametre kako bi se izvukao maksimum iz ove tehnologije.

Ekonomično.
Najkvalitetniji postupak dekarbonizacije motora H2E® gasom garantuje najbolje i najdugovečnije efekte.
H2E® gas značajno produžava radni vek Vašeg vozila.

 

Neinvazivno, bezbedno, čišćenje motora od naslaga ugljenika i gareži. H2E® Carbon Cleaning.

Dekarbonizacija motora je proces ubrizgavanja tačno određene količine H2E® gasa u usis vazduha motora tokom rada u određenom režimu radi razgradnje naslaga nakupljene čađi u kompresionom prostoru i izduvnom sistemu (Napomena: Dekarbonizacijom se NE čisti, USISNA grana motora! USISNA grana se jedino sme očistiti skidanjem sa motora. Svaka kontaminacija kompresionog prostora, materijalom iz usisne grane, može biti fatalna po motor!), koje su rezultat nesavršenog sagorevanja goriva unutar motora. Posredstvom visoke temperature H2E® gas se vezuje za naslage čađi unutar kompresione komore, razgrađuje ih i zatim uklanja kroz izduvni sistem vozila.
Ovaj proces ne sadrži nikakve štetne, opasne ili agresivne hemikalije. Zapravo, sagorevanjem H2E® gasa dobija se optimalna količina pregrejane vodene pare koja pospešuje uklanjanje razgrađenih naslaga čađi, što je neophodno kako bi se efikasnost i performanse motora nakon postupka približile fabričkim.